Στον πίνακα και στα γραφήματα που ακολουθούν πραγματοποιείται μία οικονομική ανάλυση καλλιέργειας ενός στρέμματος Αλόη Βέρα Barbadensis Miller.

Επεξήγηση Πίνακα:
Διάφορα έξοδα: Αρχική Αγορά φυτών, Εγκατάσταση λάστιχων ποτίσματος, Ετήσιο τέλος για βιολογική πιστοποίηση από ΔΗΩ ή BIO HELLAS

Εργασία: Βοτάνισμα-ξεχόρτισμα, συγκομιδή φύλλων, μεταφύτευση παραφυάδων. Υπολογιζόμενο κόστος ανά ημέρα εργασίας: 30€

Σημείωση: Ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να βασίζεται και να υπολογίζει πρωτίστως στην παραγωγή φύλλων αλόης αφού η διάθεση τους στην αγορά είναι περισσότερο οργανωμένη από ότι για την διάθεση των παραφυάδων. Η διάθεση των παραφυάδων μπορεί να γίνει μόνο μετά από εντατικές προωθητικές ενέργειες του ίδιου του παραγωγού.

Επεξήγηση Γραφήματος Οικονομικής Απόδοσης:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται η απόδοση σε € ενώ στον οριζόντιο κάτω άξονα τα έτη της καλλιέργειας.
Η μπλε γραμμή μας δείχνει τα ΕΣΟΔΑ σε € από την διάθεση των φύλλων. Η πράσινη γραμμή παρουσιάζει ενδεικτικά ΈΣΟΔΑ από την πώληση των νέων φυτών (παραφυάδων).
Η πράσινη γραμμή στο γράφημα αποτυπώνει το συνολικό ΚΕΡΔΟΣ αφαιρουμένων όλων των εξόδων [έσοδα μείον (-) έξοδα = κέρδος].

Επεξήγηση Γραφήματος:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται παραγωγή φύλλων αλόης ανά στρέμμα. Στον κάτω οριζόντιο άξονα παρουσιάζονται τα έτη καλλιέργειας, δηλαδή η πάροδος του χρόνου. Με την πάροδο των ετών παρατηρούμε ότι τα φύλλα βαραίνουν και η παραγωγή αυξάνεται. Το ένα φύλλο μπορεί να φθάσει και να ξεπεράσει σε βάρος το 1 κιλό.

Μετά την πάροδο ορισμένων ετών και αφού τα μητρικά φυτά έχουν μεγαλώσει σε ηλικία, συστήνουμε την σταδιακή αντικατάσταση τους με νέα φυτά (τα οποία παράγονται από την ίδια την φυτεία).

Επεξήγηση Γραφήματος:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται ο αριθμός παραφυάδων / νέων φυτών που παράγει ένα στρέμμα και όπου μπορούν να μεταπουληθούν. Στον κάτω οριζόντιο άξονα παρουσιάζονται τα έτη καλλιέργειας, δηλαδή η πάροδος του χρόνου.

Με τα νέα φυτά μπορούμε να επεκταθούμε σε νέα στρέμματα καλλιέργειας ή να τα διαθέσουμε σε άλλους ενδιαφερόμενους παραγωγούς. Ακόμα και αν τα νέα φυτά, δεν πουληθούν αλλά επεκτείνουν την καλλιέργεια μας, αυτό μεταφράζεται εμμέσως σε πραγματικό κέρδος λόγω μεγέθυνσης της μελλοντικής παραγωγής φύλλων.

Επεξήγηση Γραφήματος:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζονται τα συνολικά έξοδα της καλλιέργειας ενός στρέμματος Αλόη Βέρα. Στον οριζόντιο κάτω άξονα εμφανίζονται τα έτη της καλλιέργειας, δηλαδή η πάροδος του χρόνου. Παρατηρούμε ότι η αρχική επένδυση αγοράς των φυτών είναι και το μεγαλύτερο έξοδα της καλλιέργειας και τα έξοδα μειώνονται σημαντικά για τα επόμενα έτη. Να σημειωθεί ότι η προσωπική εργασία για πολλούς παραγωγούς δεν θεωρείται πραγματικό έξοδο αλλά προσωπικός χρόνος που αφιερώνεται.

Επεξήγηση Γραφήματος:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται το κόστος της εργασίας με υπολογισμό 30€ ανά ημερομίσθιο. Στον κάτω οριζόντιο άξονα παρουσιάζονται τα έτη καλλιέργειας, δηλαδή η πάροδος του χρόνου. Σε μία οικονομική ανάλυση είναι ορθό να αποτυπώνεται και η προσωπική ενασχόληση του παραγωγού ως κόστος εργασίας.