Στον πίνακα και στα γραφήματα που ακολουθούν πραγματοποιείται μία οικονομική ανάλυση καλλιέργειας ενός στρέμματος Αλόη Βέρα Barbadensis Miller.

Επεξήγηση Πίνακα:
Διάφορα έξοδα: Αγορά φυτών, λίπανση, πότισμα | Εργασία: Βοτάνισμα-ξεχόρτισμα, συγκομιδή φύλλων, μεταφύτευση παραφυάδων. Η παραγωγή φύλλων υπολογίζεται σε κιλά και η παραγωγή παραφυάδων σε αριθμό. Το μεγαλύτερο αρχικό έξοδο είναι η προμήθεια των φυτών.

Σημαντική Παρατήρηση:
Ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να βασίζεται και να υπολογίζει πρωτίστως στην παραγωγή φύλλων αλόης αφού η διάθεση τους στην αγορά είναι περισσότερο οργανωμένη από ότι για την διάθεση των παραφυάδων. Η διάθεση των παραφυάδων μπορεί να γίνει μόνο μετά από εντατικές προωθητικές ενέργειες του παραγωγού.

 

Επεξήγηση Γραφήματος:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται η απόδοση σε € ενώ στον οριζόντιο κάτω άξονα τα έτη της καλλιέργειας. Παρουσιάζεται η καθαρή οικονομική απόδοση δηλαδή (έσοδα – έξοδα). Η μπλέ γραμμή μας δείχνει την καθαρή απόδοση σε € από την διάθεση των φύλλων. Η πράσινη γραμμή μας δείχνει την καθαρή απόδοση της καλλιέργειας από την διάθεση των φύλλων και των νέων φυτών. Με τα νέα φυτά μπορούμε να επεκταθούμε σε νέα στρέμματα καλλιέργειας ή να τα διαθέσουμε σε άλλους ενδιαφερόμενους παραγωγούς. Στην πραγματικότητα το κέρδος που αποκομίζουμε αποτυπώνεται στην μπλέ γραμμή. Όμως τα νέα φυτά είναι πραγματικό κέρδος αφού τα μεταφυτεύουμε και επεκτείνουμε με θεαματικό ρυθμό την φυτεία μας και τα μελλοντικά μας έσοδα.

Επεξήγηση Γραφήματος:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται η απόδοση σε κιλά φύλλων ανά στρέμμα. Στον κάτω οριζόντιο άξονα παρουσιάζονται τα έτη καλλιέργειας. Με την πάροδο των ετών παρατηρούμε ότι τα φύλλα βαραίνουν και η παραγωγή αυξάνεται. Το ένα φύλλο μπορεί να φθάσει σε βάρος 1 κιλό!

Επεξήγηση Γραφήματος:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται ο αριθμός παραφυάδων / νέων φυτών που παράγει ένα στρέμμα. Στον κάτω οριζόντιο άξονα παρουσιάζονται τα έτη καλλιέργειας. Με την πάροδο των ετών παρατηρούμε ότι καθώς τα μητρικά φυτά μεγαλώνουν παράγουν περισσότερες παραφυάδες. Πολύ εύκολα μπορεί ένα μητρικό φυτό να παράξει 12 παραφυάδες το έτος.

Επεξήγηση Γραφήματος:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζονται τα συνολικά έξοδα της καλλιέργειας ενός στρέμματος Αλοη Βερα. Στον οριζόντιο κάτω άξονα παρουσιάζονται τα έτη της καλλιέργειας. Παρατηρούμε ότι η αρχική επένδυση αγοράς των φυτών είναι και το μεγαλύτερο έξοδα της καλλιέργειας ενώ μετριάζεται σημαντικά στα επόμενα έτη. Το έξοδο για πότισμα και λίπανση είναι πολύ μικρό σε ετήσια βάση, ενώ η προσωπική εργασία είναι το μεγαλύτερο έξοδο. Η προσωπική εργασία για τους περισσότερους παραγωγούς δεν αποτελεί πραγματικό έξοδο αλλά προσωπικό χρόνο.

Ένα ακόμα έξοδο το οποίο δεν έχει αναφερθεί είναι το ετήσιο κόστος για βιολογική πιστοποίηση που ανέρχεται περίπου σε 200€/έτος.

Επεξήγηση Γραφήματος:
Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται το κόστος της εργασίας με υπολογισμό 30€ ανά ημερομίσθιο. Στον κάτω οριζόντιο άξονα παρουσιάζονται τα έτη καλλιέργειας. Όσο ωριμάζει η φυτεία τόσο περισσότερη εργασία απαιτείται. Όμως αυτό το κόστος μπορεί να αποφευχθεί ολοσχερώς αν ο παραγωγός πραγματοποιεί τις εργασίες μόνος του. Παρόλα αυτά καλό είναι να αποτυπώνεται και ο χρόνος που θα διαθέσει ο ίδιος ο παραγωγός ως έξοδο αφού ο χρόνος είναι χρήμα. Σε μία οικονομική ανάλυση, αποτυπώνεται και η προσωπική εργασία ως έξοδο.