Για την χρόνια κόπωση σας συμβολεύουμε να παίρνετε καθημερινά 30 με 90 ml αλόη βέρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι η ενέργειά σας επανέλθει μαζί με το συναίσθημα ευφορίας.